Sněmovní tisk 824
Zpráva o cenové kontrole za rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o cenové kontrole za rok 2008 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 6. 5. 2009 jako tisk 824/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Zpravodajem určen RNDr. Vladimír Koníček.

  • V
    • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 824/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Hesla věcného rejstříku: Ceny, Kontrola, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ministerská odpovědnost, parlamentní kontrola, tvorba cenISP (login)