Sněmovní tisk 819
Novela z. o vlastnictví bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Ing. Miroslav Váňa předložil sněmovně návrh zákona 30. 4. 2009.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 819/0 dne 4. 5. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 819/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, družstevní dům, osobní vlastnictví, převod vlastnictví, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)