Sněmovní tisk 810
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Severa, Ladislav Šustr) předložila sněmovně návrh zákona 17. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Severa Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 21. 4. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 2009 jako tisk 810/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Krize, Spotřebitel, Zákon trestní, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: cash flow, dluh, ochrana spotřebitele, solventnost, spotřební úvěr, ustanovení smlouvy

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)