Sněmovní tisk 775
Návrh z. o přech. věcí z majetku ČR do vlast. Pardub. kraje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 17. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Martínek R., Línek R..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 775/0 dne 19. 3. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 9. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2009 jako tisk 775/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1457).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2010.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 359, usnesení č. 1651).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 262, dokument 262/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 262/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 459).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 20. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 138/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Převody vlastnictví, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Pardubický, převod vlastnictví, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)