Sněmovní tisk 766
Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 766/0 dne 6. 3. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2009 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1392).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 766/2, který byl rozeslán 23. 10. 2009 v 12:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 214, usnesení č. 1484).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 194, dokument 194/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 194/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 375).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2009.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 488/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Chemie, Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: havarijní znečištění, chemická havárie, chemický výrobek, nebezpečná látka, prevence environmentálních rizik

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)