Sněmovní tisk 760
Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Gandalovič, Jiří Papež, Zdeněk Mach, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 3. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Gandalovič Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 760/0 dne 4. 3. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 4. 2009 jako tisk 760/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2009 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 2. 10. 2009 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Nemovitosti, Poplatky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)