Sněmovní tisk 692
Novela z.o zdravotních, specific.zdrav.služ., záchran.službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 692/0 dne 23. 12. 2008.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Ludvík Hovorka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 43)

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 28. 4. 2009.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: první pomoc, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotní systém, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (105)ISP (login)