Sněmovní tisk 690
Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 690/0 dne 23. 12. 2008.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Carbol a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 43)

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 28. 4. 2009.Hesla věcného rejstříku: Situace krizové, Správa obcí a měst, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: neodkladná lékařská péče, první pomoc, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotnická služba, zdravotnické zařízeníISP (login)