Sněmovní tisk 637
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2008

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 10. 2008 jako tisk 637/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 10. 2008 (usnesení č. 303). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 637/2 rozesláno poslancům 4. 12. 2008.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 19. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 637/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1001).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (login)