Sněmovní tisk 63
Novela zákona o finanční kontrole - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 63/0 dne 13. 10. 2006.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 10. 2006 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 5. 6. 2007.Hesla věcného rejstříku: Finance, Kontrola, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: audit, finanční kontrola, financování z veřejných prostředků, kontrolní moc, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)