Sněmovní tisk 6
Zpr. o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 8. 2006 jako tisk 6/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen Ing. Karel Sehoř.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 2. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 6/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 64).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 30. 5. 2006 jako senátní tisk 365/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 6. 2006 a přijal usnesení č. 363, které bylo rozdáno jako tisk 365/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 11. 2006 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 541).
  Návrh projednán dne 2. 11. 2006 na 14. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 542).Hesla věcného rejstříku: Telekomunikace

Deskriptory EUROVOCu: informační síť, komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, regulace telekomunikací, spoje, telekomunikace, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (login)