Sněmovní tisk 58
Novela z. o veřejných výzkumných institucích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ambrozek, Robin Böhnisch, Vladimír Dlouhý, Jan Látka, Václav Mencl, Ladislav Mlčák) předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 58/0 dne 6. 10. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 11. 10. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 10. 2006 jako tisk 58/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 401, dokument 401/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 11. 2006 a přijal usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako tisk 401/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 11. 2006 na 15. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 566).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 11. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 533/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Věda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Věda

Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, vědecký výzkum, veřejná instituce, výzkumný ústav, založení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)