Sněmovní tisk 57
Návrh zákona o výrobě tepelné energie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 57/0 dne 6. 10. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 2. 11. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2006 jako tisk 57/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 11. 2006 (usnesení č. 35). Určil zpravodaje: Ing. Jan Špika a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 30, usnesení č. 109).Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, obnovitelné zdroje, ochrana životního prostředí, tepelná energie, výroba energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)