Sněmovní tisk 55
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 25. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 55/0 dne 4. 10. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 2. 11. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2006 jako tisk 55/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 11. 2006 (usnesení č. 35). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Petrů a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 121).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 55/3, který byl rozeslán 31. 1. 2007 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 135, usnesení č. 220).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 2. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 24, dokument 24/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 2. 2007 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 24/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 63).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2007.

Zákon vyhlášen 4. 4. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 66/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: fondy (EU), Praha, regionální pomoc, strukturální fondy

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)