Sněmovní tisk 547
Novela zákona o hospodaření energií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Urban, Michal Hašek, Jiří Paroubek, Břetislav Petr, Jiří Dolejš, Vlastimil Aubrecht, Petr Červenka) předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 547/0 dne 27. 6. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 547/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Jan Špika a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 99, usnesení č. 896).Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, hospodaření se zdroji, parlamentní kontrola, regionální plánování, spotřeba energie, využívání zdrojů, zásobování energií

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)