Sněmovní tisk 541
Inf. o nasazení sil AČR v zahraničních operacích v roce 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 6. 2008 jako tisk 541/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 6. 2008 (usnesení č. 283). Zpravodajem určen Ing. Michael Hrbata.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 12. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 541/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 996).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 20. 6. 2008 jako senátní tisk 269/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 269/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, armáda, Bosna a Hercegovina, Irák, Kosovo, NATO, vojska v zahraničí, západní BalkánISP (login)