Sněmovní tisk 518
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 518/0 dne 23. 5. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: MVDr. Pavel Bohatec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 9, usnesení č. 813).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 281, dokument 281/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 299, které bylo rozdáno jako tisk 281/1 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 17. 7. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 312/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/, Poplatky, Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, ochranné zařízení, vlastnictví, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)