Sněmovní tisk 51
Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 9. 2006 jako tisk 51/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 10. 2006 (usnesení č. 16). Zpravodajem určen RSDr. Petr Braný.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 20. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 139).Hesla věcného rejstříku: Kapitálový trh

Deskriptory EUROVOCu: kapitálový trh, převoditelný cenný papír, zpráva o činnostiISP (login)