Sněmovní tisk 5
Zpr. o činnosti a hosp. Energ.regulačního úřadu za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 8. 2006 jako tisk 5/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen Ing. Jan Špika.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 2. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 5/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 63).Hesla věcného rejstříku: Ceny, Energetika

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)