Sněmovní tisk 471
Novela z. o účetnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 471/0 dne 2. 4. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 4. 2008 (usnesení č. 237). Určil zpravodaje: Petr Červenka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 772).

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/2 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 3. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 25 dní (usnesení č. 801).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 243, usnesení č. 852).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 279, dokument 279/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 305, které bylo rozdáno jako tisk 279/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 459).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 304/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Informovannost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: státní financování, účetnictví, ústřední plánování, veřejný sektor

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)