Sněmovní tisk 470
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007

Autor: RČR

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument jako senátní tisk 222/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 4. 2008 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 222/1 (bere na vědomí).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 4. 6. 2008 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 222/2 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 418).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská, Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (login)