Sněmovní tisk 462
Interpelace B. Petra na A. Řebíčka ve věci ojetých automobilů

Dokument

Autor: Ing. Břetislav Petr

Úplný název: Písemná interpelace poslance Břetislava Petra na ministra dopravy Aleše Řebíčka ve věci emisí skleníkových plynů v důsledku automobilové dopravy – ojeté automobily
Adresát: Ing. Aleš Řebíček
Podáno dne: 15. 2. 2008
Odesláno adresátovi: 19. 2. 2008
O zařazení na schůzi požádáno dne: 18. 3. 2008

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 19. 3. 2008 jako tisk 462/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: automobil, dovoz, skleníkový plyn, znečišťující příměsi v atmosféřeISP (login)