Sněmovní tisk 394
Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2008

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 1. 2008 jako tisk 394/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 1. 2008 (usnesení č. 206). Zpravodajem určen Jiří Čepelka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 26. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 394/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 682).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (login)