Sněmovní tisk 39
Inf. o přelet. a průjezdech ozbroj. sil v 2. čtvrtletí 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2006

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 9. 2006 jako tisk 39/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen Jiří Čepelka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 6. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 39/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 129).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 4. 9. 2006 jako senátní tisk 378/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 378/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (login)