Sněmovní tisk 33
Vl.n.z. o přijetí úvěru ČR od EIB na protipovodňová opatření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 7. 9. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 51).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 33/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2006 na 6. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 209, usnesení č. 101).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 397, dokument 397/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2006 a přijal usnesení č. 399, které bylo rozdáno jako tisk 397/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2006 na 1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 24).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 572/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Finance, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: Evropská investiční banka, investiční úvěr, povodeň, prevence environmentálních rizik, stojatá voda, úvěry EIB, vodní tok, vodohospodářské stavbyISP (login)