Sněmovní tisk 327
Dohoda mezi EU, ES a Švýcarskou konfederací-schengen. acquis

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: min.vnitra,min.spravedl..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 327/0 dne 16. 10. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 10. 2007 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 11. 2007 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 505).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 327/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 315, usnesení č. 574).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 10. 2007 jako senátní tisk 120/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 120/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 242).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 13. 12. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 6. 6. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 36/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, Evropské společenství, Schengenská dohoda, ŠvýcarskoISP (login)