Sněmovní tisk 32
Novela z. o přijetí rámcového úvěru ČR od EIB

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 5. 9. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Josef Smýkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 24. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 27, usnesení č. 49).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 10. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 390, dokument 390/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 390, které bylo rozdáno jako tisk 390/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 11. 2006 na 15. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 563).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 11. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 532/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Finance, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: Evropská investiční banka, financování, investiční úvěr, povodeň, úvěr

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)