Sněmovní tisk 285
Inf. o vojenských cvičeních AČR leden - červen 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2007

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 7. 9. 2007 jako tisk 285/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 20. 9. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 285/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 429).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 5. 9. 2007 jako senátní tisk 107/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 10. 2007 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 107/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: nadnárodní ozbrojené síly, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničí, vstup cizincůISP (login)