Sněmovní tisk 259
Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 259/0 dne 30. 7. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 426).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 259/2, který byl rozeslán 5. 2. 2008 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 150, usnesení č. 708).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 3. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 224, dokument 224/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2008 a přijal usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako tisk 224/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 4. 2008 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 224/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 369).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 4. 2008 poslancům jako tisk 259/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 4. 2008 poslancům jako tisk 259/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 5. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 164, usnesení č. 785).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 3. 6. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 191/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon stavební

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: stavba, stavební povolení, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)