Sněmovní tisk 258
Novela zákona o trestním řízení soudním

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 258/0 dne 27. 7. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Polanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 489).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal navíc návrh zákona a vydal 17. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 258/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 258/2 (komplexní pozměňující návrh).
  • Výbor pro bezpečnost projednal navíc návrh zákona a vydal 7. 3. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 258/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 258/4, který byl rozeslán 14. 3. 2008 v 12:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 197, usnesení č. 710).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 3. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 228, dokument 228/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Jiří Oberfalzer), Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 228/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 228/2 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 22. 4. 2008 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 228/3 (nezabývat se).
  Zákon Senátem schválen 23. 4. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 177/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hospodářský trestný čin, mobilní telefon, ochrana komunikací, organizovaný zločin, telekomunikace, trestná činnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)