Sněmovní tisk 241
Zpráva o finanční stabilitě 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o finanční stabilitě 2006

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 6. 2007 jako tisk 241/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 6. 2007 (usnesení č. 142). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 17. 8. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 241/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 493).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Finance

Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, finanční trh, hospodářství, pojišťovna, stabilizace hospodářstvíISP (login)