Sněmovní tisk 225
Novela z. o hornické činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 225/0 dne 25. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: Ing. Břetislav Petr a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 349).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 10. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 225/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 225/2, který byl rozeslán 23. 10. 2007 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 372, usnesení č. 481).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 132, dokument 132/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 132/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 269).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 376/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Evropská unie /EU/, Hornictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, důlní dobývání, důlní provoz, těžební průmysl, výbušnina

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)