Sněmovní tisk 221
Zpr.o činnosti a hosp. Energ.regulačního úřadu za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 5. 2007 jako tisk 221/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Zpravodajem určen Ing. Jan Špika.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 10. 10. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 221/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 497).Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)