Sněmovní tisk 220
Novela z. o oběhu osiva a sadby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Papež, Zdeněk Mach, Pavel Kováčik, Jiří Hanuš, Ladislav Skopal, Přemysl Rabas) předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: Papež Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 18. 5. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 5. 2007. Vláda zaslala stanovisko 19. 6. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 6. 2007 jako tisk 220/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2007 (usnesení č. 142). Určil zpravodaje: Ing. Josef Čerňanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2007 na 21. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 31, usnesení č. 397).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 113, dokument 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 10. 2007 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 215).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2007.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 299/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: osivo, rozmnožování rostlin, sadba, zelenina

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)