Sněmovní tisk 205
Novela z. o veřejných zakázkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Jan Klas předložil sněmovně návrh zákona 24. 4. 2007.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 27. 4. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2007. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 5. 2007 jako tisk 205/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: Ing. František Sivera a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 19. 6. 2007.Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: policie, soutěžní řízení, veřejná zakázka, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)