Sněmovní tisk 193
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra České republiky za rok 2006

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 4. 2007 jako tisk 193/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 5. 2007 (usnesení č. 114). Zpravodajem určen Ing. Jiří Dolejš.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 361).Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (login)