Sněmovní tisk 181
Inf. o přelet. a průjezdech ozbroj. sil ve 4. čtvrtletí 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2006

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 4. 2007 jako tisk 181/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 5. 2007 (usnesení č. 114). Zpravodajem určen Ing. Pavol Kubuš.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 18. 5. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 181/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 360).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (login)