Sněmovní tisk 173
Novela z. o místním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc, Michal Hašek) předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 173/0 dne 22. 3. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2007 jako tisk 173/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Referendum

Deskriptory EUROVOCu: obec, referendum

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)