Sněmovní tisk 170
Souhr.zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006

Autor: ÚVOP Motejl Otakar

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 2007 jako tisk 170/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 4. 2007 (usnesení č. 100). Zpravodajem určen Ladislav Mlčák.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 18. 5. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 170/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 20. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 383).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (login)