Sněmovní tisk 165
Inf. o vojenských cvičeních AČR červenec - prosinec 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2006

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 3. 2007 jako tisk 165/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 3. 2007 (usnesení č. 90). Zpravodajem určen Ing. Pavol Kubuš.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 18. 5. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 165/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 358).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)