Sněmovní tisk 139
Novela z. o České konsolidační agentuře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Ing. Miloslav Kala předložil sněmovně návrh zákona 2. 2. 2007.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 139/0 dne 2. 2. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 2. 2007. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 3. 2007 jako tisk 139/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2007 (usnesení č. 90). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: finanční instituce se zvláštním posláním, kontrolní moc, správní rada

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)