Sněmovní tisk 1069
Souhr.zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

Autor: ÚVOP Motejl Otakar

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 3. 2010 jako tisk 1069/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2010 (usnesení č. 493).

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 15. 4. 2010 jako senátní tisk 273/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 4. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (RSDr. Vlastimil Balín) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 5. 2010 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 273/2 (bere na vědomí).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 273/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 534).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (login)