Sněmovní tisk 105
Analýza předpokládaných dopadů nového zákoníku práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Analýza předpokládaných dopadů nového zákoníku práce a vybrané problémy

Autor: ministr práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád jednací - PS, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, kolektivní smlouva, mzda, pracovní právo, zákoník práceISP (login)