Sněmovní tisk 1032
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Michal Doktor předložil sněmovně návrh zákona 27. 1. 2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1032/0 dne 27. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 2010 jako tisk 1032/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, osvobození od daní, roznáška, spotřební daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)