Sněmovní tisk 989
N. z. o právu občana na informace ve zdravot. zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Jozef Kubinyi, Eva Nováková, Josef Janeček, Vladimír Říha, Taťána Fischerová, Svatopluk Karásek, Lucie Talmanová, Miloš Patera) předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kubinyi Jozef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 989/0 dne 25. 5. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 24. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 6. 2005 jako tisk 989/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 6. 2005 (usnesení č. 467). Určil zpravodaje: MUDr. Jozef Kochan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1956).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 989/3, který byl rozeslán 25. 1. 2006 v 16:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 177, usnesení č. 2125).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 273, dokument 273/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 3. 2006 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 273/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 273/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 367).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 3. 2006 poslancům jako tisk 989/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 3. 2006 poslancům jako tisk 989/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 180).Hesla věcného rejstříku: Informovanost, Pojišťovny, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, právo na informace, státní občan, zdravotní péče, zdravotnické zařízeníISP (login)