Sněmovní tisk 966
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 4. 2005 jako tisk 966/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 5. 2005 (usnesení č. 438). Zpravodajem určen Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 966/1 rozesláno poslancům 25. 5. 2005.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 9. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 966/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2190).Hesla věcného rejstříku: Státní závěrečný účet

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (login)