Sněmovní tisk 926
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2004

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2005 jako tisk 926/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 3. 2005 (usnesení č. 423). Zpravodajem určen RSDr. Ing. Svatomír Recman.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 27. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 926/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1703).Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (login)