Sněmovní tisk 860
Návrh rozpočtu Pozem.fondu ČR na rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2005

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 1. 2005 jako tisk 860/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Zpravodajem určen Ing. Josef Mandík.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 24. 1. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 860/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1486).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, zemědělsky využívaná půdaISP (login)