Sněmovní tisk 86
Dodatek k Memorandu o porozumění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 86/0 dne 16. 10. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 10. 2002 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 194).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 86/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 325).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 74/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 88).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22.04.2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 7. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 88/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská obranná politika, evropská politika zbrojení, technologie, vojenský výzkum, Západoevropská unie, zbrojařský průmyslISP (login)