Sněmovní tisk 853
Protokol k Úmluvě o Europolu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 853/0 dne 14. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 1. 2005 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1552).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 853/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 853/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1645).

Senát

 • PS

  František Bublan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 1. 2005 jako senátní tisk 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jan Hadrava), Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 26. 1. 2005 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 6/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 2. 2005 a přijal usnesení č. 25 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 3. 2005 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 6/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 123).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 17.05.2005.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Europol, policejní spolupráce (EU), protokol (EU)ISP (login)